Secmair

Vi säljer Secmairs produkter på uppdrag av deras svenska generalagent Stig Machine.

Eden sprayer • Chippsealer • Serviroute • Greenswift • Cepia

Chipsealer

Kombispridare av bitumen och asfalt

  • Teleskoperande breddning upp till 4,4m.
  • Med möjlighet att välja till snabel för potthålslagning.

Edensprayer

Spridarbil

  • Teleskoperande ramp breddbar upp till 6,2m.
  • Induviduell styrning för varje rampventil.