Reparation och Service

Vi utför reparation, service och ombyggnationer på allt från spridarbilar, klistermopeder, bitumentankar och övrig beläggningsutrustning. Vi strävar alltid efter att hålla en hög service med kort reaktionstid. För att täcka så mycket yta som möjligt har vi nu två verkstäder varav den ena är belägen i Nybro (Bosgård 178) och den andra i Vendel (Väster-Ekeby 321).