Tankar

Vi erbjuder tankar i en rad olika storlekar och lösningar med fokus på kvalité och säkerhet varav alla är byggda i Sverige. Därför är alla vara tankar som är avsedda för bitumen-baserade produkter över 100°C ADR-godkända. Du har även möjligheten att enkelt bevaka temperaturen och aktivera värmen genom en app i din mobil. Förutom modellerna BW 104 och B500 erbjuder vi tankar i storlekar utefter önskemål.

TVM BW 104

Denna 14m3 tank är främst byggd för att monteras på lastväxlarram. Tanken är avdelad i två fack, 10m3 avsedd för klister och 4m3 avsedd för vatten.

Teknisk spec:

 • Tankens utsida är blästrad och behandlad med epoxy för att minimera risken för korrosion. Mellan tank och beklädnad ligger 100mm isolering. Tanken är beklädd med högglanspolerade rostfria plåtar.
 • Vattentanken är avdelad från bitumentanken med dubbla väggar med mellanliggande isolering för att minska strålningsvärme. Även vattentankens insida är behandlad med epoxy.
 • Tanken har en rundad rektangulär form för maximerad volym.
 • Tanken är byggd på en 6,2m lastväxlarram med kapacitet på 20 ton.
 • Tanken är utrustad men oljebrännare (56-420kW).
 • Tanken är utrustad med ett dieselelverk (4,5kW) med elstart.
 • Manluckan är nedsänkt i en spillbrunn för att undvika rinn på tanken.
 • Tanken är utrustad med vattenpump (60 L/min) som är försedd med värmeslinga för att förhindra frysning.
 • Fjärrstyrd övervakning av temp och styrning av värme genom app eller sms
 • Elpatron 2kW
 • Omrörare, toppmonterad för minimal risk för läckage.
 • Svensktillverkad

TVM B500

50 eller 60m3 tank monterad på släp. Två fack avsedda för bitumen med möjlighet att öppna upp mellan facken. Dessa bitumen tankar gå även att få ADR-certifierade om innehållet kommer hålla en temperatur över 100C.

Teknisk spec:

 • Tankens utsida är blästrad och behandlad med epoxy för att minimera risken för korrosion. Mellan tank och beklädnad ligger 100mm isolering. Tanken är beklädd med högglanspolerade rostfria plåtar.
 • Tanken har en rundad rektangulär form för maximerad volym.
 • Tanken är utrustad med 2st Beckett oljebrännare.
 • Tanken är utrustad med ett dieselelverk med elstart.
 • Manluckorna är nedsänkta i en spillbrunn för att undvika rinn på tanken.
 • Fjärrstyrd övervakning av temp och styrning av värme genom app eller sms
 • Omrörare, toppmonterad för minimal risk för läckage.
 • Två anslutningar på vardera sida.
 • Svensktillverkad